Ingezoomd op kleine stukjes van een zandverstuiving: 't Zwin; Zeeuws-Vlaanderen. Houtskool; Siberisch krijt op papier.

Zee en rotsen op Malta.  Houtkool op papier.                                                                                                                                       2016